BLOGMaciejBOBROWICZ

 • O mnie

  Autor unikatowej metody szkolenia negocjacyjnego przeznaczonej dla profesjonalnych prawników: radców prawnych, adwokatów i aplikantów tych zawodów.

  Doświadczenia zdobywał już od początku lat 90-tych w trakcie licznych kursów, seminariów i warsztatów szkoleniowych prowadzonych głównie w krajach Europy Zachodniej oraz USA.

  Dzięki temu oraz własnej praktyce opracował specjalną metodę warsztatów negocjacyjnych opartą o zasadę 80/20 czyli 80 proc. praktyki i 20% teorii. Podstawą warsztatów są gry i symulacje negocjacyjne, które jedna z wiodących na rynku firm przygotowała na specjalne zamówienie – dostosowując je do specyfiki zawodów prawniczych. 

  Większość przykładów stosowanych w tych grach i symulacjach została przygotowana w oparciu od wieloletnie doświadczenie negocjacyjne Macieja Bobrowicza – są one zatem niepowtarzalne.

  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Ukończył także:

  - studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ( Instytut Prawa Własności Intelektualnej),

  - studia w Instytucie Europejskim w Łodzi (Studium Prawa Europejskiego)

  - studium menadżerskie w Polsko Amerykańskim Instytucie Zarządzania w Łodzi.

  Posiada certyfikat mediatora Time Limited Mediation Devon&Exeter Law Society oraz certyfikat Wirtschaftsmediator - Akademie fur Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement

  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej. Do 2010 roku Prezes Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Współzałożyciel  Centrum Mediacji przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

  Dwukrotny Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

  Od 2007 roku zasiada w Społecznej Radzie ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przyMinistrze Sprawiedliwości.

  Członek Rady Ekspertów programu Obywatel i Prawo Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Członek-założyciel  European Mediation Networking Initiative (EMNI).

  Pomysłodawca powstania Centrum Mediacji Gospodarczych przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Przewodniczący Rady Centrum Mediacji Gospodarczych. 

  Tworzył założenia do zmian kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającego mediację cywilną. Uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości i komisji sejmowej opracowujących te zmiany.

  Autor pierwszych w Polsce książek o mediacji gospodarczej i marketingu usług prawniczych: "Mediacja. Jestem za", "Mediacje gospodarcze – jak mediować i przekonywać", „Marketing Usług Prawniczych” oraz wielu artykułów prasowych i publikacji w mediach elektronicznych.  Członek Rady Programowej kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja.”

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem