BLOGMaciejBOBROWICZ

Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 173, ID obiektu: 183

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Warsztaty Negocjacyjne

21-22.02.2014

dla radców prawnych / adwokatów

  1. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów radcowskich lub adwokackich.
  2. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: 2800 zł + 23% VAT. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunche.
  3. Rejestracji można dokonać wyłącznie elektronicznie: w terminie do 21 styczeń 2014.
  4. Po otrzymaniu rejestracji organizator prześle fakturę proforma.
  5. Zapłata faktury proforma jest równoznaczna ze zgłoszeniem udziału a nieuiszczenie opłaty w terminie oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu.
  6. Po otrzymaniu należności za szkolenie organizator wystawi fakturę VAT.
  7. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń - w razie wątpliwości kolejność wpłat na konto.
  8. W przypadku rezygnacji po opłaceniu szkolenia bądź niewzięcia udziału w szkoleniu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty - jednakże zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny radca prawny lub adwokat - pod warunkiem przesłania danych tej osoby drogą mailową szkolenia@akademianegocjacjidlaprawnikow.pl - w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem