BLOGMaciejBOBROWICZ

 • 1209/2012

  Jacy jesteśmy

  Jacy jesteśmy? Jak myślenie wpływa na nasze zachowania?
  Powinniśmy na wstępie zdać sobie sprawę, że przekonania wpływają na nasze zachowania.

  Jacy więc jesteśmy - my prawnicy ? Jak myślimy? Jak się zachowujemy?

  Nie ciekawiło Was to jak jest naprawdę...?

  Posługujemy się zwykle opiniami . Ale opinie zwykle odbiegają od rzeczywistości.

  Czy mamy jakieś wyniki jakiś badań?

  Mamy! Nawet kilka - aczkolwiek zajęło mi wiele czasu ich znalezienie.
  Pierwsze przeprowadzono dawno - bo w lipcu 1993 roku i opublikowano w ABA Journal – jednak ciągle jak sądzę pozostają one aktualne.
  Przy pomocy MBTI / Myers- Briggs Type Indicator / wskaźnika służącego do badania niektórych cech osobowości przebadano ponad 3000 adwokatów.
  Okazało się, że wśród amerykańskich adwokatów dominują introwertycy  - 67% natomiast 43% to ekstrawertycy.
  Na pytanie określające sposób podejmowania decyzji : czy kierujesz się  logiką i sprawiedliwością czy też preferujesz subiektywny  intuicyjny proces - wynik wydawał się  oczywisty: pierwszy rodzaj wskazało 78 % badanych.

  Jeszcze ciekawsze były  wyniki  drugiego z badań – ankietowano 1800 prawników z czterech dużych firmach prawniczych  przy użyciu Five Factor Model uwzględniającego 5 czynników: otwartość na nowe doświadczenia, sumienność, ekstrawersję, ugodowość i stabilność emocjonalną /badania Hogan Assesment Systems/.

  W porównaniu z grupą kontrolną /w jej skład wchodziło 4800 menadżerów/  adwokaci są:

  • bardziej sceptyczni / 62% w porównaniu do 55 %/.
  • Wykazują znacznie niższą „wrażliwość interpersonalną” - 40% tj., mniej niż grupa porównawcza - 55%.

  Najciekawsze wyniki jednak zawiera trzecie badanie :  „Report to Legal Managament" Altman Weil /sierpień 2002 /”. Sprofilowano w nim 1000 prawników zajmujących najwyższe pozycje w firmach prawniczych i departamentach prawnych korporacji przy pomocy Caliper Profile.
  I co?

  • 90 % prawników to sceptycy !
  • Bardziej zaskakujący jest kolejny wynik : umiejętność radzenia  sobie z krytyką - posiada ją jedynie jedna trzecia prawników/ a wydawało się ,że mamy to we krwi /
  • Nie lubimy też inicjować relacji z innymi -  prawnicy są „antysocjalni”! - jedynie 10 % spośród badanych uważa za  komfortowe nawiązywanie kontaktów z innymi.

  Zaskakujące? Dziwne?
  W skrócie prawnicy to: racjonalnie myślący introwertyczni sceptycy - nie lubiący przy tym nawiązywać relacji.
  Hm... Jaką wartość mają te wyniki badań dla procesu negocjacji wśród prawników?
  Im lepiej się poznamy tym bardziej się zrozumiemy. Zrozumienie jest niezbędne w komunikacji - jest kluczem do porozumienia. Również w negocjacjach.

  12.09.2012kategoria INNE
 • Napisz do mnie:

  • Wyślij

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem