BLOGMaciejBOBROWICZ

 • 1511/2012

  Dlaczego mediacja w Polsce umiera ..?

  17 października - w przededniu Międzynarodowego Dnia Mediacji  na jednej z konferencji Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Lipowicz w ostrych słowach skrytykowała obecny stan regulacji mediacji w Polsce.

  Dlaczego mediacja w Polsce umiera? Dlaczego Polska, która wprowadziła mediację cywilną w 2005 roku dziś - po 7 latach wlecze się w ogonie Europy?

  Dziś - jak powiedziałem na tej konferencji-  Polsce potrzeba STRATEGII DLA MEDIACJI.

  Potrzeba systemowego a nie wycinkowego podejścia. Potrzeba zdecydowanych a nie kosmetycznych zmian.

  Na czym polega "Strategia dla mediacji"? Na zmianie systemu rozwiązywania konfliktów w Polsce!!

  Oto 12 kluczowych elementów "Strategii dla rozwoju mediacji w Polsce"

  1.    Należy wprowadzić do programów edukacyjnych informację o mediacji - "Trzecia droga - pomiędzy agresją a sądem". Jest to podstawowy element poznawczy, informacyjny Strategii. Dotarcie do młodego pokolenia ze skondensowaną informacją, że istnieje alternatywa dla sporu sądowego, jest jednym z najistotniejszych zadań Strategii.

  2.    Należy wdrożyć mediację rówieśniczą,  jako podstawowy element systemu rozwiązywania konfliktów w szkołach.
  Mediacja rówieśnicza doskonale zdaje egzamin w np. Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich. W ten sposób przygotowuje się społeczeństwo, już od poziomu szkolnego, do akceptacji reguł koncyliacyjnych w sporach. Jest to jeden z najistotniejszych elementów socjalizacyjnych Strategii.

  3.    Należy wprowadzić nowoczesne,  projekty informujące o mediacji w programach szkół wyższych.
  Studenci to /w przyszłości /podstawowa grupa opiniotwórcza społeczeństwa. To przyszli przywódcy, nauczyciele. Od nich właśnie będzie zależał poziom akceptacji dla instytucji mediacji.

  4.    Należy wprowadzić nauczanie mediacji jako narzędzia zarządzania konfliktem na studiach menadżerskich.
  Jak pokazują badania większość menadżerów nie potrafi radzić sobie z konfliktem. Unikają jego rozwiązania potęgując tym samym jego koszty - szacowane tylko w Wielkiej Brytanii na ponad 27 mld funtów rocznie!

  5.    Należy wprowadzić  mediację do programów nauczania prawa na wyższych uczelniach i aplikacjach: radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej, prokuratorskiej i notarialnej.
  Zrozumienie znaczenia mediacji jest dziś niewielkie m.in. z powodu niezrozumienia jej zasad przez sędziów, radców prawnych czy adwokatów. Przyzwyczajeni są oni bowiem do typowego, procesowego modelu rozwiązywania sporu. Nie ufają nieznanemu czyli mediacji, która - jak dowodzą  wyliczenia UE - jest zdecydowanie bardziej skuteczna od tradycyjnych metod.

  6.    Należy, w sposób systemowy i od podstaw, szkolić sędziów w zakresie mediacji - to bowiem od ich decyzji i przekonania co do skuteczności mediacji zależy w dużej mierze jej powodzenie.

  7.    Należy uzyskać prawdziwe, efektywne wsparcie mediacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
  Urząd ten odpowiada za całokształt wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Tu powstają strategie jego rozwoju. Tu winny być dostępne środki na promocję mediacji. Ministerstwo to wreszcie wpływ na nauczanie sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

  8.    Należy doprowadzić do zdecydowanej zmiany przepisów wprowadzających wymogi kwalifikacyjne dla mediatorów w sprawach cywilnych.
  Dziś, co kuriozalne, praktycznie ich nie ma! Niemal każdy może zostać mediatorem! Bez względu na jego wiedzę, wykształcenie czy wykonywany zawód. Skutkiem tego jest brak autorytetu mediatorów.

  9.    Należy wprowadzić zasadę przekonywania do mediacji przez sędziego w sprawach, które do mediacji się kwalifikują.
  W ten sposób obligatoryjnie odciąży się wymiar sprawiedliwości od spraw, które nie muszą być rozwiązywane w drodze postępowania sądowego. Przyspieszy to załatwianie spraw w sądach, usprawni system wymiaru sprawiedliwości oraz wypromuje mediację.

  10.    Należy wprowadzić obowiązek mediacji w niektórych rodzajach spraw.

  11.    Należy wprowadzić zdecydowane zmiany zasad wynagradzania mediatorów sądowych. Dziś stawki, które obowiązują są wręcz śmiesznie niskie i nie skłaniają ludzi, o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, do zajmowania się mediacją. To m.in. dzięki temu wadliwemu rozwiązaniu naszych oczach mediacja umiera.

  12.    Należy wdrożyć zasady takiego zarządzania kosztami sądowymi aby strony i prawnicy  byli wspierani w  zawieraniu  ugody przed sądem.

  To dwanaście zasadniczych przykazań strategii dla rozwoju mediacji.

  Czy są one niemożliwe do realizacji? Czy wymagają niemożliwych do poniesienia kosztów? To pytania retoryczne.

  Problem tkwi w umysłach decydentów - bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje dziś przydatności mediacji!!!

  15.11.2012kategoria MEDIACJE
 • Napisz do mnie:

  • Wyślij

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem