BLOGMaciejBOBROWICZ

 • 1002/2014

  ADR i ODR

  Polska wdrożyć musi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. Dyrektywa zakłada stworzenie we wszystkich państwach członkowskich jednolitego systemu pozasądowego rozwiązywania sporów. Dyrektywa dotyczy wszelkich sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą ,wynikających  z umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług , umów za...

  więcej
  10.02.2014kategoria NEGOCJACJE
 • 0502/2014

  Jeszcze o kłamstwie - dlaczego kłamiemy?

  Temat kłamstwa w negocjacjach wzbudził wiele pytań - więc kontynuuję wątek .. W ciekawym eksperymencie przeprowadzonym przez harwardzkich psychologów  77% badanych osób stwierdziło, że kłamie średnio dwa razy dziennie (interesujące jaki wynik byłby w Polsce?). Jeszcze ciekawsze jest to, że 80% kłamstw dotyczy ich samych. Wniosek: kłamiemy głównie o sobie !! Dlaczego to robimy? Są dw...

  więcej
  05.02.2014kategoria NEGOCJACJE
 • 0402/2014

  O etyce czyli czy o kłamstwie w negocjacjach

  "Podczas negocjacji prawnika powinny charakteryzować honor i uczciwość" - to ważna norma zasad etyki. "Prawnik powinien rozważyć  wspólnie z klientem możliwe rozwiązania dotyczące postępowania w sprawie - włączając w to również podjęcie negocjacji ze stroną przeciwną" - to jedna z tych zasad. Inny  zapis: "w trakcie negocjacji lub...

  więcej
  04.02.2014kategoria NEGOCJACJE
 • 2811/2013

  Jak uniknąć konfliktu a nawet go przewidzieć...

  Jak uniknąć konfliktu a nawet go przewidzieć… W teorii konfliktu istnieje kilka sposobów „radzenia sobie z konfliktem”. Jednym z nich jest unikanie . W czasie niedawnego pobytu na Litwie - w trakcie szkolenia mediatorów - wyjaśniałem to zjawisko. Jeden z uczestników - gdy poprosiłem o przykłady podał mi  „przykład niecodzienny”.  W małżeństwie już tak bywa, że konflikty w nim...

  więcej
  28.11.2013kategoria NEGOCJACJE
 • 2411/2013

  Jak dwóch chuliganów , jeden kurator i sędzia zmienili zasady wymiaru sprawiedliwości

  W nocy 28 maja 1974 roku w Kanadzie dwóch pijanych młodzieńców zdemolowało 22 posesje mieszkańców Kitchener . Ten fakt  na zawsze miał wpłynąć na to jak rozumieć będziemy słowo "sprawiedliwość " Mark Yantzi kurator miał nadzorować wykonanie aresztu domowego ,w którym  postanowił sędzia umieścić niesfornych młodzieńców. Yantzi miał też propon...

  więcej
  24.11.2013kategoria NEGOCJACJE

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem