BLOGMaciejBOBROWICZ

 • 1209/2012

  Emocje - kluczowy element

  Emocje - kluczowy element negocjacji
  W książce ,,Positive Intelligence" Shirzad Chamine znalazłem  fascynującą informacje : osoby z pozytywnym nastawieniem emocjonalnym uzyskują w negocjacjach większy poziom ustępstw od swoich przeciwników i potrafią efektywniej zbudować  lepsze relacje  przy stole negocjacyjnym / Shirli Kopelman,Ashleigh Shelby Rosette ,Leight Thompson ,,Three Faces of Eve : Strategic Displays of Positive ,Negative and Neutral Emotions in Negotiations " w Organizational Behavior and Human Decision Processes 99/2006/: 81-101.
  To ,,zapomniany"  i stosunkowo mało zbadany aspekt znaczenia emocji pozytywnych w procesie negocjacji.
  Negocjacje to jednak domena negatywnych emocji.
  To im poświęca się uwagę ,głównie w aspekcie radzenia sobie z dyskomfortem związanym z ich pojawianiem się w rozwiązywaniu konfliktów

  Jakie jest znaczenie emocji w procesie negocjacji?

  1. po pierwsze -  wpływają na lepsze wyniki w negocjacjach / patrz wyżej /
  ale :
  2 .po drugie - upośledzają racjonalne myślenie
  3 .po trzecie - wpływają na zniekształcenie procesu pobierania i przetwarzania informacji
  4. po czwarte - uniemożliwiają nasze działanie i osiąganie założonych celów
  5. po piąte - wpływają na nasze decyzje /- poza naszą świadomościa /

  Rozmiar niniejszej publikacji uniemożliwia pełny opis tych zjawisk,stąd też skoncentruję się na niektórych  z nich.

  • ,,nieracjonalna eskalacji zaangażowania " -/ tzw rywalizująca nieracjonalność powoduje ,że wygrana staje się ważniejsza niż cel./
  • tendencyjność poznania i sądu" wynikająca z poszukiwania informacji potwierdzających słuszność naszej decyzj i ignorowania informacji sprzecznych z nimi - to inna sytuacja w negocjacjach.
  • ,,mityczność niepodzielnego tortu " to założenie że nasza wygrana ,nasz zysk musi pociągnąć stratę  i przegraną drugiej strony.Ta tendencja utrwala negocjacje  pozycyjne , nie pozwalając wyjść im z zaklętego kręgu ,,niepodzielnego tortu"
  • ,,nadmierna pewność negocjatora" - to koncentrowanie się na własnej propozycji wstępnej,nie podejmowanie prób zdobycia informacji na temat perspektywy drugiej strony,co powoduje zniekształcenie postrzegania konfliktu poprzez koncentrowanie się na faktach potwierdzających własne opinie i ignorowanie tych , które ją podważają.
  • wzajemne obciążanie winą  - utrudnia prowadzenie negocjacji - badania udowodniły ,że w takiej sytuacji negocjatorzy czują do siebie jeszcze większą złość, co znakomicie utrudnia rozwiązanie problemu.
  • złość ,wściekłość, wzajemne obciążanie się winą i inne destrukcyjne emocje demolują możliwość porozumienia.
  • zjawisko ,,myślenia tunelowego " polegającego do zawężeniu uwagi do silnych emocji powoduje ,że nasza zdolność do racjonalnego i kreatywnego myślenia spada do przysłowiowego zera.

  Zła wiadomość : to co opisuję to skomplikowane procesy psychologiczne
  Dobra wiadomość : można się nauczyć z nimi radzić
  Na szkoleniach ,które prowadzę uczę  negocjatorów i mediatorów jak zarządzać swoimi i ,,cudzymi" negocjacjami

  Pokazuję też jak stosowanie Harwardzkiego Modelu Negocjacji poprawia komunikację,wzmacnia relacje i pozwala panować nad emocjami.

  Są więc sposoby radzenia sobie z problemem emocji w negocjacjach - najważniejszym wyzwaniem przed którym stoją współcześni negocjatorzy , jednym z najbardziej fascynujących odkryć ostatnich lat jest to ,że nasze mózgi zawierają tzw ,, neurony lustrzane ".

  Neurony te odpowiadają za naszą umiejętność odczuwania empatii.Dzieki nim odczuwamy emocje naszych bliskich ale i osób przy stoliku negocjacyjnym.

  Prawda,że fascynujące?
  Według Daniela Golemana autora ,,Inteligencji emocjonalnej" emocje ,,są zraźliwe" , udzielają się innym ludziom.Jaki ma to wpływ na proces negocjacji? Odpowiedzcie sobie sami.

  Świat emocji stanowi decydujący czynnik w procesach podejmowania decyzji w negocjacach.

  12.09.2012kategoria NEGOCJACJE
 • Napisz do mnie:

  • Wyślij

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem