BLOGMaciejBOBROWICZ

 • 0402/2014

  O etyce czyli czy o kłamstwie w negocjacjach

  "Podczas negocjacji prawnika powinny charakteryzować honor i uczciwość" - to ważna norma zasad etyki.
  "Prawnik powinien rozważyć  wspólnie z klientem możliwe rozwiązania dotyczące postępowania w sprawie - włączając w to również podjęcie negocjacji ze stroną przeciwną" - to jedna z tych zasad.
  Inny  zapis: "w trakcie negocjacji lub zawierania ugody prawnik nie może świadomie składać fałszywych oświadczeń dotyczących faktów lub prawa osobie trzeciej".
  Kłamstwo w trakcie negocjacji jest więc naruszeniem zasad etyki !!!!

  Czytajmy dalej :
  "Prawnik nie może negocjować w złej wierze".
  "Prawnik nie powinien wykorzystywać błędów strony przeciwnej odnoszącej się do faktów , które to błędy zostały zauważone przez prawnika lub klienta".
  Tak więc kłamstwo "co do faktów " staje się naruszeniem zasad etyki i powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną .
  "Jak to  - to jak będziemy prowadzić negocjacje ? - już słyszę protesty "negocjatorów".
  "Nie można....... ?- to jak tu negocjować ?" - powiedzą inni. "To absurd".
  Oczywiście nikt z dyskutantów nie użyje słowa "kłamać", które samo w sobie zawiera negatywne zabarwienie.

  Wiecie o czym piszę .....

  Jak to więc jest?

  Jest żelazną zasadą w świecie profesjonalnych /!/ negocjatorów "nie wprowadzanie w błąd drugiej strony co do faktów".

  Możemy fakty  różnie interpretować, nadawać im inne znaczenie, pokazywać różne konsekwencje...ale nie kłamać!!
  Takie są obowiązujące zasady .
  Ale tak jak w świecie biznesu są biznesmeni i geszefciarze - tak i w świecie negocjacji są negocjatorzy i "negocjatorzy".

  Jakie skutki powoduje kłamstwo ?

  Kłamstwo odbiera wiarygodność!!

  Nie ma zaufania w negocjacjach gdy jedna ze stron negocjacji kłamie !

  Wszyscy moi czytelnicy bloga zapewne chcieliby się dowiedzieć, jak najszybciej coś więcej na temat o którym piszę: jaki to projekt? Radców prawnych czy adwokatów ? Kiedy wejdzie w życie?
  Zaspokajam ciekawość.

  To projekt zmian w kodeksie etyki American Bar Association !

  Z 2002 roku.

  Nie został przyjęty przez ABA jako część kodeksu etyki .

  Pozostał jedynie  jako  swoiste "wytyczne " ...

  04.02.2014kategoria NEGOCJACJE
 • Napisz do mnie:

  • Wyślij

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem