BLOGMaciejBOBROWICZ

 • O AUTORZE

  Świat prawników to świat konfliktów

  Od prawie 30 lat jestem radcą prawnym i to jest też mój świat. Świat, który doskonale poznałem… 

  Negocjowałem w imieniu swoich klientów przy stole negocjacyjnym w wielu ważnych sporach, doradzałem w rozwiązaniu wielu konfliktów znanych z pierwszych stron gazet, trenowałem aplikantów oraz radców prawnych i adwokatów w umiejętnościach negocjowania, tworzyłem podstawy i założenia mediacji cywilnej w Polsce, kierowałem projektem wdrożenia mediacji cywilnej, szkoliłem mediatorów, prowadziłem wykłady dla studentów na wielu polskich uczelniach, występowałem przed parlamentem europejskim prezentując raport na temat mediacji, napisałem wiele artykułów, publikacji i książek poświeconych rozwiązywaniu konfliktów, jestem autorem programów e-learningowych na temat negocjacji i mediacji, broniłem moich klientów przed sądami, rozstrzygałem spory jako arbiter, pomagałem rozwiązywać konflikty jako mediator, spotkałem wielu ciekawych ludzi – wybitnych ekspertów z zakresu rozwiązywania konfliktów..... 

  Te wszystkie doświadczenia doprowadziły mnie do następujących wniosków :

  Większości z konfliktów można było zapobiec
  Większość z nich mogła być rozwiązana przed skierowaniem ich do sądu
  Większość z nich mogła zakończyć się ugodą /tak jak dzieje się to w 98% sporów w sądach amerykańskich/

  Jednak, aby to osiągnąć najczęściej brakuje wiedzy i umiejętności. Ale  można to zmienić. I właśnie w tym ma pomóc ten blog.

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem